Ιατρικό Μάρκετινγκ

Το Ιατρικό Μάρκετινγκ και τα Κεράσια.

Η “δυσπιστία” με την οποία αντιμετωπίζονται αρχικά οι άνθρωποι του Ιατρικού Μάρκετινγκ. Είναι ένας συνηθισμένος πρώτος τρόπος προσέγγισης από πολλούς επαγγελματίες του Ιατρικού κλάδου. – Ποιοι είναι όμως οι λόγοι […]