Τι είναι το Brand Style Guide για ένα ιατρείο;

Το  Brand Style Guide  είναι η Βίβλος ενός Ιατρείου.

Το Brand Style Guide αποτελεί έναν πλήρη οδηγό κωδικοποίησης του τρόπου με τον οποίο ένα ιατρείο παρουσιάζει τον εαυτό του στους ασθενείς αλλά και στους εργαζόμενους του σε αυτό.

Είναι ένα πλήρες εργαλείο αναφοράς της εταιρικής ταυτότητας του ιατρείου, το οποίο εξασφαλίζει την εταιρική συνέπεια.

Αποπνέει το ύφος, την φύση, την αισθητική, το όραμα, την φιλοσοφία και τους στόχους μας.

Διασφαλίζει την εταιρική συνέπεια του ιατρικού εμπορικού σήματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζονται όλοι μας οι εργαζόμενοι. Ιδιαιτέρως εκείνοι του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. Αλλά και αυτοί του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Η Διαμόρφωση του Brand Style Guide, της εταιρικής φυσιογνωμίας και προσωπικότητας ενός ιατρείου καθορίζεται από τις εξής κατηγορίες:

Εταιρικός Στόχος – Τα κύρια χαρακτηριστικά του ιατρείου και η προστιθέμενη αξία που προσφέρει μέσα από τις ιατρικές του υπηρεσίες στους ασθενείς.

Εταιρικό Όραμα Ιατρείου 

Ποιό είναι το όραμα του ιατρείου, ποια είναι η θέση που οραματίζεται να κατακτήσει στην αγορά και τι να αντιπροσωπεύει.

Σε ποιό κομμάτι της αγοράς στοχεύει.

Η περιγραφή του επιθυμητού ασθενή, ποιες είναι οι ανάγκες του και ποιες οι πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Εταιρική Προσωπικότητα του Ιατρείου.

Λέξεις κλειδιά & επίθετα που χαρακτηρίζουν το Ιατρείο. Τι είμαστε, τι δεν είμαστε και τι θέλουμε να αποφύγουμε.

Οι Αξίες μας:  Ποιες είναι οι προσωπικές μας αξίες και σε τι ιδέες πιστεύουμε.

Κανόνες Χρήσης Λογότυπου: Σωστά Μεγέθη – Οδηγίες Χρήσης και κατάλληλες αναλογίες.

Πρωτοβάθμια Χρωματική Παλέτα

Καθορισμός πρωτοβάθμιας χρωματικής παλέτας Λογότυπου. Ο οδηγός αυτός εξασφαλίζει την σωστή χρήση, την αισθητική συνέπεια του ύφους που αποπνέει το ιατρείο.

Δευτερεύουσα Παλέτα Χρωμάτων

Καθορισμός πρόσθετης Δευτερεύουσας χρωματικής παλέτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα σε ψηφιακά και έντυπα μέσα. Διασφάλιση της αισθητικής συνέπειας με το αρχικό λογότυπο.

Συστάσεις Τυπογραφίας

Καθορισμός συγκεκριμένης οικογένειας γραμματοσειρών οι οποίες καλύπτουν τις εταιρικές ανάγκες και συμβαδίζουν με το όραμα, την φιλοσοφία και την αισθητική κουλτούρα των εμπορικών σημάτων.

Εταιρικά Στοιχεία Ιατρείου

Φωτογραφίες,  σύμβολα και στοιχεία  τα οποία αντιπροσωπεύουν και συμβαδίζουν με το ύφος και την φιλοσοφία του Εταιρικού Λογότυπου.

Ο Λόγος μας:

Λέξεις, εκφράσεις, σκέψεις και αποφθέγματα τα οποία συνάδουν με το ήθος και την εταιρική προσωπικότητα του ιατρείου.

Λέξεις που μας αντιπροσωπεύουν και τις οποίες θέλουμε να χρησιμοποιούμε στον γραπτό και προφορικό μας λόγο.

Λέξεις που ΔΕΝ μας αντιπροσωπεύουν και τις οποίες αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε στον γραπτό και προφορικό μας  λόγο.

Διαμόρφωσε σήμερα με την Doctor Marketing την Εταιρική Ταυτότητα του ιατρείου σου!