Κατασκευή Ιατρικής Ιστοσελίδας

Βρισκόμαστε στην εποχή όπου η Κατασκευή Ιατρικής Ιστοσελίδας και η σωστή ψηφιακή παρουσία προσφέρει στον γιατρό αμέτρητες δυνατότητες και σημαντικές ευκαιρίες.

Περισσότεροι από 8/10 Έλληνες χρησιμοποιούν πλέον το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ οι ενεργοί χρήστες του Facebook στην χώρα μας έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια.

Όλα αυτά δημιουργούν μία πρωτόγνωρη εμπειρία αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.

Στο νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον η επιλογή του γιατρού δεν αποτελεί τυχαία επιλογή.

Ακόμα και μετά από μία προσωπική σύσταση γιατρού από συγγενείς ή φίλους, ο ασθενής έχει την πολυτέλεια να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον ίδιο στο διαδίκτυο. Έτσι διαμορφώνει προσωπική άποψη πριν ακόμα τον συναντήσει από κοντά.

Απέχετε ένα κλικ από τον ασθενή

Στην Doctor Marketing πιστεύουμε πως το ιατρείο σας είναι μοναδικό γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζεται μία ξεχωριστή ιστοσελίδα.

Έχοντας σαν βάση αυτήν την πεποίθηση συζητάμε και ανακαλύπτουμε από κοινού τους λόγους για τους οποίους χρειάζεστε την ιστοσελίδα.

Ορίζουμε μαζί τους στόχους που θα υπηρετεί το αποτέλεσμα της δουλειάς μας για το ιατρείο σας.

Σχεδιασμός Ιατρικής Ιστοσελίδας

Σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα στη βάση των δικών σας αναγκών, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

Δουλεύουμε ώστε ο ιατρικός σας ιστότοπος να προβάλει με τον καλύτερο τρόπο την δική σας προσωπικότητα και τις ιατρικές σας υπηρεσίες.

Εξασφαλίζουμε στον γιατρό αναβαθμισμένη παρουσία στο διαδίκτυο μέσα από την κατασκευή ιατρικής ιστοσελίδας η οποία χαρακτηρίζεται από σύγχρονη αισθητική,  υψηλή λειτουργικότητα και ποιοτικό περιεχόμενο.

Διασφαλίζουμε η νέα ιατρική ιστοσελίδα να συμβαδίζει με σύγχρονα λειτουργικά πρότυπα.

Τεχνολογίες συμβατές με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, φιλικές προς τον χρήστη και τις μηχανές αναζήτησης.

Διαμορφώνουμε για τον ιατρικό ιστότοπο ένα απολύτως ασφαλές και ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον.

Με την κατασκευή ιατρικής ιστοσελίδας προωθούμε δυναμικά τις υπηρεσίες σας δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης για το ιατρείο σας.

Στην Doctor Marketing χτίζουμε την παρουσία σας στο διαδίκτυο μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική κινήσεων.

Ενημερωθείτε για το Ιατρικό Μάρκετινγκ & την Επαγγελματική Φωτογράφιση και Βιντεοσκόπηση του Ιατρείου σας.